Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Dostawa Platformy zamówień publicznych 2020-10-23 12:19 2020-11-24 12:00 CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA
2. Oczyszczanie zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenach administrowanych przez ZDZiT w roku 2021 (Oczyszczanie ręczne, rejony 1, 2, 3, 4, 5, 6) 2020-10-14 09:23 2020-11-18 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
3. OCZYSZCZANIE PARKU CENTRALNEGO, PARKU PODZAMCZE, PARKU KUSOCIŃSKIEGO, PARKU JAKUBOWO, PARKU JAR I, PARKU JAR II, STAREGO MIASTA ORAZ TARGOWISK W ROKU 2021 2020-10-13 09:47 2020-11-17 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
4. OCZYSZCZANIE PARKU CENTRALNEGO, PARKU PODZAMCZE, PARKU KUSOCIŃSKIEGO, PARKU JAKUBOWO, PARKU JAR I, PARKU JAR II, STAREGO MIASTA ORAZ TARGOWISK W ROKU 2021 2020-10-13 09:29 2020-10-13 09:44 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
5. OCZYSZCZANIE PASA DROGOWEGO ADMINISTROWANEGO PRZEZ ZDZIT W ROKU 2021 (Oczyszczanie mechaniczne – REJONY I, II, III) 2020-10-09 09:17 2020-11-12 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
6. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2020-09-25 09:08 2020-11-03 11:00 Gmina Olsztyn
7. Wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji 2020-07-30 12:48 2020-08-14 09:00 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
8. Zakup energii elektrycznej dla Grupy UM Olsztyn reprezentowanej przez Gminę Olsztyn na rok 2021 /Dz.U.U.E. nr 2020/S 144-353828/ 2020-07-28 13:55 2020-09-01 11:00 Gmina Olsztyn
9. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawach w zakresie branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej w nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Olsztyn administrowanych przez ZLiBK w 2020-07-14 12:19 2020-09-07 09:00 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
10. Wykonanie zagospodarowania podwórka – Zaułek Optymistów Kontynuacja zadań z OBO 2019 „Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” u zbiegu ulic Puszkina, Żeromskiego i Jagiellońskiej w Olsztynie” – w ramach VII edycji 2020-07-09 14:27 2020-07-24 09:00 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
11. Wyposażenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w sprzęt teletechniczny w ramach projektu pn. „Bezpieczny MOF”. 2020-06-24 09:47 2020-08-04 11:00 Gmina Olsztyn
12. Usługa w zakresie zapewnienia Systemu centralnego wydruku i najmu urządzeń 2020-06-09 14:37 2020-07-10 12:00 CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA
13. Wykonanie funkcjonalności i implementacji obsługi Karty Miejskiej (OKM) w istniejących Parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń o możliwość płatności kartami płatniczymi 2020-05-11 09:38 2020-06-16 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
14. Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego w formule partnerstwa publiczno - prywatnego /Dz.U.U.E. 2020/S 019-040695 z 28-01-2020r./ 2020-01-28 09:18 2020-10-01 10:30 Gmina Olsztyn
15. Rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie 2020-04-01 12:33 2020-07-17 10:00 Gmina Olsztyn
16. Remont Lokali mieszkalnego nr 8 przy ul. Mickiewicza 16 w Olsztynie na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą. 2020-03-02 15:21 2020-03-17 09:00 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie
17. Wykonanie funkcjonalności i implementacji obsługi Karty Miejskiej (OKM) w istniejących Parkomatach dla celów zróżnicowania opłat (dla posiadaczy OKM) wraz z modernizacją urządzeń o możliwość płatności kartami płatniczymi 2020-02-05 09:37 2020-03-09 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
18. Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022 2019-12-13 09:07 2020-01-15 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
19. Dostawa wyposażenia laboratoryjno-technologicznego budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie 2020-01-02 10:13 2020-02-20 10:00 Gmina Olsztyn
20. Dostawa sprzętu elektroakustycznego do Amfiteatru im. Czesława Niemena przy ul. Zamkowej/Okopowej 1 w Olsztynie. 2019-12-10 16:10 2020-01-10 09:00 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne
2019 © Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna