Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Purchaser Status
1. Montaż i demontaż drzewka świątecznego na Pl. Jana Pawła II w Olsztynie na przełomie 2020 i 2021 roku 2020-10-20 11:28 2020-10-23 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
2. Dostawa urządzeń przeznaczonych do inwentaryzowania mienia ZDZiT wraz z materiałami eksploatacyjnymi 2020-10-16 14:11 2020-10-28 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
3. OBO: Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad Jeziorem Ukiel w Gutkowie – boisko do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko, renowacja ławek 2020-09-08 14:14 2020-09-15 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
4. KONTROLA OKRESOWA stanu technicznego i wartości użytkowej wybranych dróg na terenie m. Olsztyna -przeprowadzanych co najmniej 1 raz na rok 2020-09-04 11:36 2020-09-09 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
5. Dezynfekcja urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych będących w utrzymaniu ZDZiT 2020-08-25 09:30 2020-08-31 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
6. „OBO: PLAC MAZURSKI. OSIEDLOWA STREFA AKTYWNOŚCI – BUDOWA ALTANY WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ” 2020-08-20 07:30 2020-08-28 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
7. „POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT” czyli świąteczna (Bożonarodzeniowa) iluminacja wokół stawu z fontanną w Parku Jakubowo 2020-08-12 12:09 2020-08-19 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
8. Dezynfekcja urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych będących w utrzymaniu ZDZiT 2020-08-06 09:54 2020-08-13 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
9. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rewitalizacja zabytkowej fontanny w Parku Jakubowo – przywrócenie funkcjonowania fontanny” 2020-07-31 12:46 2020-08-07 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
10. „OBO: Plac Mazurski. Osiedlowa Strefa Aktywności – budowa altany wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej” 2020-06-29 13:20 2020-07-08 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
11. HUŚTAWKI MIEJSKIE – ZABUJAJ SIĘ W OLSZTYNIE 2020-06-26 13:58 2020-07-03 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
12. Dostawa serwera do obsługi systemu ewidencji zajęcia pasa drogowego z systemem operacyjnym 2020-06-03 12:28 2020-06-08 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
13. Ewidencja, kontrola i bieżące utrzymanie kanałów technologicznych 2020-03-16 12:30 2020-04-07 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
14. Remont pomieszczeń biurowych w zakresie wymiany wykładzin podłogowych, malowania ścian i kaloryferów w wybranych pomieszczeniach budynku ZDZIT przy ul. Knosały 3/5b w Olsztynie 2020-02-28 14:08 2020-03-06 10:00 ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne
2019 © Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna